Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska

dr n. med. Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska

Dr n. med. Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska ukończyła studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 2000 roku. W 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych rozprawą pt. ,,Interleukina 6 i 8 jako markery zaburzeń kostnych podczas leczenia oftalmopatii obrzękowo naciekowej w przebiegu choroby Graves Basedowa wysokimi dawkami glikokortykosteroidów.” Staż specjalizacyjny z chorób wewnętrznych odbywała w Klinice Endokrynologii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych PAM oraz w Oddziale Endokrynologiczno-Wewnętrznym XIII SPWSZ ul. Arkońska 4 w Szczecinie. W 2008 roku po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego rozpoczęła pracę jako asystent Kliniki, gdzie również pełniła dyżury (Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych SPSK 1). W 2014 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie endokrynologii. Od stycznia 2020 roku pracuje w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią na Oddziale Endokrynologii i w przychodni przyszpitalnej.

Dr n. med. Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska leczy wszystkie choroby z zakresu swojej dziedziny, w tym choroby tarczycy, przytarczyc, przysadki oraz nadnerczy. Leczy również choroby metaboliczne tj. otyłość, insulinooporność, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze. Przyjmuje dorosłych oraz pacjentów w wieku młodzieńczym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W ramach poszerzania wiedzy uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji.