Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Leszek Kuprjanowicz

dr n. med. Leszek Kuprjanowicz

Dr n. med Leszek Kuprjanowicz jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył w roku 1997. Po odbyciu stażu podyplomowego w SPWZ w Szczecinie związał się z I Kliniką Okulistyki, gdzie rozpoczął specjalizację i studia doktoranckie. Jest zastępcą kierownika I Kliniki Okulistyki w Szczecinie, kierownikiem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Perymetrii oraz Poradni Witrektomijnej.
Jest autorem i współautorem licznych prac i doniesień naukowych publikowanych w różnych czasopismach okulistycznych i wygłaszanych na konferencjach oraz zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest ponadto współautorem tłumaczenia podręcznika z neurookulistyki (Anthony Pane, Michael Burdon, Neil R. Miller- Neurookulistyka- Elsevier Urban & Partner).

Dr n. med Leszek Kuprjanowiczjest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Witreo- Retinalnej (EVRS), ukończył szkolenie w zakresie chirurgii witreo-retinalnej w Bremie w 2006 roku.

Jest doświadczonym chirurgiem okulistycznym specjalizującym się przede wszystkim w chirurgii witreo-retinalnej, chirurgii jaskry i zaćmy.

W gabinecie Der-med przyjmuje zarówno dorosłych pacjentów, jak i dzieci.