Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Miłosz Kawa

dr hab n. med. Miłosz Kawa

Dr hab. n. med., Miłosz Kawa, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeciniew 2002roku. Od roku 2003 do chwili obecnej związany jest zawodowo z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie badań i dydaktyki, a od roku 2018 również z Gabinetami Der-Med w Szczecinie w zakresie diagnostyki obrazowej. W latach 2011-2017 ukończył szkolenie w ramach specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Katedrze i Zakładzie Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej w SPSK-2 w Szczecinie, a w roku 2018 uzyskał tytuł specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej. Główny przedmiot medycznych zainteresowań to diagnostyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego i mięśniowo-szkieletowego we współczesnych metodach obrazowania, zwłaszcza USG i MR.

Ze względu na uzyskanie specjalizacji w szpitalu klinicznym o szerokim profilu medycznym realizuje szeroki profil wykonywanych badań USG, z doświadczeniem wykonywania badań pilnych, jak i onkologicznych. Od roku 2014 zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki dopplerowskiej układu naczyniowego, zarówno żył, jak i tętnic, a od roku 2016 również obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Był uczestnikiem wielu polskich i zagranicznych konferencji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbył wiele kursów i praktycznych szkoleń specjalistycznych w kraju i zagranicą w zakresie usg tarczycy, jamy brzusznej i układu mięśniowo-szkieletowego.

Więcej informacji o badaniu USG w naszym gabinecie w Szczecinie: https://www.dermed.szczecin.pl/badania/usg-szczecin/