Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Piotr Puchalski

Dr n. med. Piotr Puchalski

                             Dr n. med. Piotr Puchalski ukończył studia medyczne na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 2000 roku. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych rozprawą pt. “Ocena wpływu predyspozycji psychicznych na powstawanie algodystrofii pourazowej”, której promotorem był Profesor Andrzej Żyluk. Od 2001 roku pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki w Szczecinie w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej. W 2008 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej. Od stycznia 2020 roku pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej SPSK1 w Policach.
                         Dr n. med. Piotr Puchalski uczestniczył w wielu międzynarodowych kursach i szkoleniach z zakresu chirurgii ręki, czego ukoronowaniem było uzyskanie europejskiej specjalizacji chirurgii ręki (FESSH) w 2011 roku.
Dr Piotr Puchalski zajmuje się diagnostyką i leczenie schorzeń z zakresu chirurgii ręki takimi jak zespół kanału nadgarstka, zatrzaskujące palce, przykurcz Dupuytrena.

W gabinecie prywatnym Der-med Medycyna Specjalistyczna przyjmuje pacjentów dorosłych i w wieku młodzieńczym.