Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów gabinetów Der-Med

1. Szanowny Pacjencie, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.),
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Der-Med Zdzisław Baśkiewicz
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Der-Med Magdalena Baśkiewicz-Hałasa
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Kuprjanowicz
 • Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Krzysztof Szmatłoch
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Miłosz Kawa

zwane dalej:„Administratorem”.
Możeszs kontaktować́ się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ostrobramska 11 U, 71-022 Szczecin lub telefonując pod numer:
+48 693-894-270.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a brak ich podania będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.